Dla pacjentów

Co to są badania kliniczne ?

W ciągu ostatnich lat odkryto i opracowano wiele leków, szczepionek i produktów medycznych.

Nie byłoby to możliwe bez badań klinicznych, które w bezpośredni sposób przyczyniają się do postępu w medycynie.

Czytaj więcej